Verschil intensieve en extensieve daken

Wat is het verschil?


Meestal wordt er gesproken over intensieve en extensieve groendaken. Belangrijk om te weten is dat tussen deze 2 uitersten een waaier aan tussenvormen ligt die een geleidelijke overgang vormen van intensieve naar extensieve groendaken.


INTENSIEVE GROENDAKEN


Intensieve groene daken worden ook daktuinen genoemd. Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.


EXTENSIEVE GROENDAKEN


Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Deze daken vergen weinig onderhoud. De belasting van deze daken is geringer, waardoor ze meestal geen aangepaste dakconstructie vergen en ook kunnen worden aangelegd worden bij bestaande gebouwen.

Recente projecten

Sedumdak Hengelo

Groendak IJsselmuiden

Groendak Zwolle

Sedumdak aanleg Hilversum