Parkeerdaken

Een positieve bijdrage aan de leefomgeving.


Hoge en dichte bebouwing in steden en het toenemende verkeer dwingen tot gestapeld ruimtegebruik.
Parkeergarages met bovenliggende kantoortorens en appartementencomplexen met dakpleinen bieden mogelijkheden voor groene daken.

Door het ontbreken van een natuurlijke ondergrond moet bij de aanleg van verhardingen op een dakconstructie onder andere rekening worden gehouden met:
- Het verschil in constructief gedrag van de ondersteunings- constructie – natuurlijke ondergrond versus dakconstructie;
- Het dakbedekkingssysteem is geschikt voor de statische en dynamische (verkeers)lasten.
- De dakconstructie: traditioneel warm dak, omgekeerd dak, ongeïsoleerd dak.
- De drukvastheid van de thermische isolatie.
- De soort en de laagdikte van de stortmaterialen.

-  Funderingslaag, uitvullaag, straatlaag.

• Het type verharding.

• Het gebruik en de intensiteit van het gebruik door personen en voertuigen (aslasten) en de daarbij optredende belastingen. 


Voordelen van een parkeerdak systeem:

Ruimte wordt teruggegeven aan de omgeving en er ontstaan nieuwe gebruikersmogelijkheden voor de ruimte op het parkeerdak.

Naadloze overgang vaan een dak in de omgeving.

Positieve bijdrage aan de leefomgeving. 

Dit systeem wordt veelal gecombineerd met vegetatie, hierdoor draagt het ook bij aan zaken zoals biodiversiteit, hitte, eilandeffect en de belasting van de riolering tijdens extreme neerslag.

Bescherming dakbedekkingssysteem. De schadelijke invloed van zonlicht en regen bereiken het dakbedekkingssysteem minder snel, waardoor het dakbedekkingssysteem wordt beschermd en een langere levensduur verkrijgt.


Recente projecten

Sedumdak Hengelo

Groendak IJsselmuiden

Groendak Zwolle

Sedumdak aanleg Hilversum