Terrasdaken

Terrasdaksystemen maken het mogelijk om begaanbare betonnen en natuurstenen verhardingen op daken en balkons aan te brengen. Om schade aan de verharding te voorkomen, is het belangrijk onder de verharding een drukstabiel drainagesysteem aan te brengen. Door een slechte afvoer van hemelwater kan namelijk moeilijk verwijderbare kalkafzetting ontstaan op de verharding (cementsluier). Daarnaast kan door optrekkend vocht de verharding verkleuren en bij vorst de ondergrond opvriezen. 

(bron: Nophadrain)

Het hart van het Nophadrain Terrasdaksysteem wordt gevormd door het ND 220 Drainagesysteem op rol. Dit drukstabiele multifunctionele CE-gemarkeerde drainagesysteem voorkomt de insluiting van vocht onder de aangebrachte verharding. Zo blijft het oppervlak van de verharding gevrijwaard van cementsluier en verkleuring. Verder voorkomt het ND 220 Drainagesysteem het optreden van vorstschade door het opvriezen van de ondergrond en zorgt daarmee voor een stabiele ondergrond van de verharding.

Daarnaast voorkomt het ND 220 Drainagesysteem de opbouw van waterdruk tegen het dakbedekkingssysteem. Het drainagesysteem is aan de onderzijde voorzien van een drukverdelende folie die, in combinatie met de ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie, het dakbedekkingssysteem beschermt tegen mechanische belastingen.

Recente projecten

Sedumdak Hengelo

Groendak IJsselmuiden

Groendak Zwolle

Sedumdak aanleg Hilversum